บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Start Quest - Taking Inventory

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 291762
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I completed the quest On De Other Side but can't pick up quest Taking Inventory now
  • The Mask of Bwonsamdi won't take me to De Other Side to start the quest Taking Inventory

We have received multiple reports of this issue and can confirm it is not working as intended. While our developers are working to resolve the underlying issue, contact us for assistance.