บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Didn't Receive Mythic+ Rating from Completed Challenge Dungeon

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 292185
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • We completed a M+ dungeon outside of the time limit but didn't receive Mythic+ Rating
  • Completed a 12 Tyrannical De Other Side in time, but my best key is still showing as an 8

In order to receive the highest possible Mythic Rating for a challenge mode (Mythic+) dungeon you have not completed at the given level before, it must be completed in time. In order to receive any rating, it must be completed shortly over time. If you exceeded the time for the dungeon by too much, you will receive no rating.

The time window for rating varies depending on the target time for the dungeon.