บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Learn Higher Ranks of Crafter's Mark

อัพเดตแล้ว: 5 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 292229
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Error: "This book holds no recipes for your profession"
  • I have a crafting profession at level 100 but I cannot learn Recipe: Crafter's Mark III or Recipe: Crafter's Mark of the Chained Isle

Not all professions have access to higher ranks of Crafter's Marks. This is working as intended, but may change with future content updates.