บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Shard of Domination Disappeared After Using Soulfire Chisel

อัพเดตแล้ว: 7 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 293520
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

I removed a Shard of Domination from my gear with the Soulfire Chisel and did not receive the shard in my bags

We have received multiple reports of players not receiving Shards of Domination into their bags after removing them with the Soulfire Chisel. In all cases so far, the issue was caused by the player having a full inventory, with no free slot for the shard. When this happens, the shard is returned by the Postmaster. 

This is working as intended.

If you discover a new issue, please submit a new Bug Report.

Note: Bugs submitted in-game do not receive a personal response. Instead, they'll be directed to the teams responsible for addressing them.