BLZBNTAGT00000BB9

อัพเดตแล้ว: 2 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 29380

ปัญหาทั่วไป

กุญแจถอดรหัสไม่ถูกต้องหรือขาดหายไป กรุณาถอนการติดตั้งแล้วติดตั้งใหม่
รหัสข้อผิดพลาด: BLZBNTAGT00000BB9

ข้อผิดพลาดนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดปัญหากับข้อมูลประจำตัวการเข้าสู่ระบบของคุณ หรือปัญหากับการติดตั้ง โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา

  1. ให้เข้าสู่ระบบโปรไฟล์ผู้ใช้ระบบเดียวกับที่ใช้ติดตั้งแอพ Battle.net