บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Reporting a Player in Diablo II: Resurrected

อัพเดตแล้ว: 2 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 295152
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • A player has insulted me
  • The BattleTag of this player is inappropriate
  • Found a bad character name in Diablo II: Resurrected
  • The chat is full of spammers

Our in-game policies are designed to foster fun, fair, and safe game environments. If you see another player violate these policies, report them using the in-game right click report feature:

  1. Right-click the player's name
  2. Click Report
  3. Select the appropriate option
  4. Enter a description of the situation
  5. Click Submit

Reporting a player will automatically prevent any more of their messages from reaching you. You can also choose to block and mute a player in-game without reporting them using the same right click menu.

If you play on console, please use your console's report system.