บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Restore Deleted Diablo II: Resurrected Character

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 296127
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Accidentally deleted my character, would like it back
  • Made a mistake and deleted the wrong character
  • Want to undelete a character in D2R

It is not possible to restore a deleted character in Diablo II: Resurrected. Customer Support cannot restore deleted characters.