บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

BLZBNTBGS0000000B

อัพเดตแล้ว: 4 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 296696
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

Error:  You can't log in because of your account's parental control settings.

You will receive this error when you try to log in outside the hours set by the play limits on your Parental Controls