บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Complete Quest - The Relic's Emanation

อัพเดตแล้ว: 6 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 298085
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I completed the quest "The Relic's Emanation", but the daily quest does not complete no matter how many times I try.

We have received multiple reports of this issue and are currently investigating it. Currently, we do not have a workaround or resolution that can be provided.  We apologize for any inconvenience while we investigate this issue.

If you would like to report this as a bug, please submit a new Bug Report.

Note: Bugs submitted in-game do not receive a personal response. Instead, they'll be directed to the teams responsible for addressing them.