บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Mobs not Scaling Properly for Legion Artifact Quests

อัพเดตแล้ว: 4 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 301161
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

I tried to play the quest "The Acolyte Imperiled" but the imps are shown with a skull instead of my level and way too strong.
 

We have received multiple reports of this issue and can confirm it is not working as intended.

Following quests are currently not scaling properly:

While this issue is investigated you can ask another player for help when stuck with these quests. The quests are not instanced and any level 60 player can join you in the fight.

If you discover a new issue, please submit a new Bug Report.

Note: Bugs submitted in-game do not receive a personal response. Instead, they'll be directed to the teams responsible for addressing them.