บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Start-up Error When Launching Without Battle.net

อัพเดตแล้ว: 6 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 301162
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

I get an error message on my Mac when I launch without Battle.net

We have received a few reports of this issue and can confirm it is not working as intended. We are working on a fix, but the workaround for now is to use the Battle.net Desktop App to start the game.

We apologize for any inconvenience while our developers work as quickly as possible to resolve the issue.

If you discover a new issue, please submit a new Bug Report or visit our Mac Tech Support Forum.

Note: Bugs submitted in-game do not receive a personal response. Instead, they'll be directed to the teams responsible for addressing them.