BLZBNTBTS00000037

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 30180
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

เราไม่สามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ชั่วคราวได้ ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดจากซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส หรือฮาร์ดไดรฟ์ของคุณอาจเต็ม
ข้อผิดพลาด: BLZBNTBTS00000037

ปัญหาจากสิทธิ์การใช้งานขัดขวางไม่ให้แอพ Battle.net เปลี่ยนชื่อไฟล์ในระหว่างการอัพเดต 

การแก้ปัญหา

  1. กด ลองอีกครั้ง เพื่อพยายามอัพเดตซ้ำ ปัญหาจากสิทธิ์การใช้งานส่วนมากมักเกิดขึ้นชั่วคราว  
  2. ลองปิดแอพพลิเคชันเบื้องหลังเพื่อแก้ไขปัญหาของซอฟต์แวร์
  3. ปิดใช้งานหรือถอนการติดตั้งโปรแกรมรักษาความปลอดภัยเป็นการชั่วคราว โดยโปรแกรมอาจระบุผิดพลาดว่าโมดูลเข้าสู่ระบบเป็นภัยคุกคามความปลอดภัย
  4. ถอนการติดตั้งโปรแกรมหรือไฟล์ที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในฮาร์ดไดรฟ์ และลองอีกครั้ง
  5. ลบโฟลเดอร์เครื่องมือของ Battle.net เพื่อสร้างที่ล้าสมัยหรือเสียหายขึ้นมาใหม่

ลองทุกอย่างที่ว่ามาแล้วใช่ไหม

หากขั้นตอนด้านบนไม่ช่วยแก้ปัญหาของคุณ โปรดไปที่ฟอรัมการสนับสนุนทางเทคนิคหรือติดต่อเรา