บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Baby Murloc Satch-Shells Backpack Transmog Missing

อัพเดตแล้ว: 6 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 302107
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I received the notification that I earned the Baby Murloc back transmog, I clicked on it, and it doesn't show up in the collection
  • I had one of the Murloc Satch-Shells transmogged but now the appearances are missing.

Note: The transmog can take a few minutes or hours to be delivered after purchase. Please wait a few moments and relog.

The Baby Murloc Satch-Shells appearance for your back slot can be found in the Items tab of your collection.

Due to a display issue, the game can redirect you to the Sets tab when you click on the toast telling you that you earned the appearance. Click on the Items tab and you will find the Baby Murloc Satch-Shells appearance in the back/cloak subsection.

If you cannot see the appearance on the Items tab please check if you qualify for it and ensure that your purchase is complete or shipped in your order history.

Known Issue

There is currently an issue which can cause appearances such as this one to disappear from the appearances collection, as well as from any items it is currently transmogged to. The appearance usually re-appears in the Wardrobe after some time, but can disappear again. We currently do not have a workaround or resolution.

We appreciate your patience while our developers are working to resolve this.