บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Celestial Observer’s Ensemble Missing

อัพเดตแล้ว: 1 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 302108
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

I received the notification that I earned the Celestial Observer's outfit, I clicked on it, and it doesn't show up in the collection

There are two things that could be causing issues with your Celestial Observer's Ensemble. Please check the appropriate section for your issue.

Celestial Observer's Ensemble doesn't appear after purchase

Note: The transmog can take a few minutes or hours to be delivered after purchase. Please wait a few moments and relog.

The Celestial Observer’s Ensemble is a transmog set and can be found on the Sets tab of your collection.

Due to a display issue, the game can redirect you to the Items tab when you click on the toast telling you that you earned the appearance. Click on the Sets tab and you will find the Celestial Observer’s Ensemble there.

If you cannot see the appearance on the Sets tab please ensure that your purchase is complete or shipped in your order history.

Celestial Observer's Ensemble disappeared after owning it

There has been an issue with all purchased appearance sets and items, even when they've been owned for years, that causes them to occasionally disappear from the appearances collection in game. This is a known bug and the developers have been working on a resolution. We expect this to be resolved with the next content patch.