บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

BLZBNTAGT000009D4

อัพเดตแล้ว: 5 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 302640
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

Diablo II: Resurrected requires x86 64-bit emulation and isn't supported on this device.
Error Code: BLZBNTAGT000009D4

This error is caused by unsupported hardware. Please ensure the system meets the Diablo II: Resurrected system requirements.