บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Creating or Redesigning a Guild Crest or Tabard

อัพเดตแล้ว: 7 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 303901
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • How do I create a Guild Tabard?
  • Where do I change my guild crest?
  • I want to redesign my guild's tabard but I don't know how

A guild master can change their guild crest and tabard by speaking to the in-game Guild Master and Tabard Designer NPCs in most main cities. The NPCs which offer the tabard design function in the faction main cities are listed below:


Players who are not guild masters can use the designer but changes made there will not be applied to a guild's tabard.