บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Received Unexpected Items in Auction House Mail

อัพเดตแล้ว: 5 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 304076
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

I just got over 200 Spectral Intellect Potions and over 350 Spectral Strength Potions in expired AH mail I don't remember making or posting.

We have received reports that some players are receiving items in the mail that they don't remember posting on the auction house. We are investigating the issue and will update with more information when we have it. In the meantime, players receiving these mails from the auction house will not be subject to any kind of penalty.