บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Achievement Not Granted - School of Hard Knocks

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 30571
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Assaulting the flag in Arathi Basin doesn't count, despite having the orphan with me
  • Returned a fallen flag in Warsong Gulch with my orphan, but did not count for the achievement

There are no current issues with the School of Hard Knocks achievement. If you discover a new issue, please submit a new Bug Report.

Customer Support is unable to verify or grant this achievement.