บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Changing a Guild Name

อัพเดตแล้ว: 4 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 30735
สินค้า:

ปัญหาทั่วไป

  • Wish to rename my guild 
  • I paid a guild service and don't like the name I chose
  • The Game Masters renamed my guild to "Guild of" and I want to fix it

Guild name changes can be purchased through the World of Warcraft in-game shop. For detailed information on limitations of Guild Services, visit our Guild Services support page.

Note: Guild services are not available in World of Warcraft Classic or Wrath of the Lich King Classic.