บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Diablo II Error: CD Key Invalid

อัพเดตแล้ว: 10 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 30751
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • The installer asks for a 16 digit key, but mine is 26 digits
  • The installer asks for a 26 digit key, but mine is 16 digits
  • Error: The CD-Key entered in the Diablo II field was invalid. Please make sure that it was typed in correctly.

I AM INSTALLING FROM A CD

When you install Diablo II from a CD, the installer will ask you to enter the 16 digits CD key found inside the box.

However, if you registered your physical copy of Diablo II on your Battle.net account, your original 16 digits CD key was converted to a new 26 digit digital license key. You cannot install from CD anymore —your original 16 digits physical CD key will not work.

You must install Diablo II online. Delete the old CD installer from your computer and download the latest installer from the Blizzard downloads page. The online installer will ask you to enter your 26 digit license key —you can find your key on your Games & Subscriptions page.

I AM INSTALLING ONLINE

If the online installer doesn't accept your key, make sure you are entering the correct one.

You cannot use a Lord of Destruction key to install Diablo II. Lord of Destruction is an expansion. To install Diablo II you must enter a Diablo II key.

You cannot use a 16 digits physical CD key to install online. Please redeem your 16 digit physical CD key on your Battle.net account. This will convert it to a new 26 digit digital license key that will be permanently stored on your Games & Subscriptions page.