BLZWEBBMP00000326

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 30786
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

ประเทศของบัญชี Battle.net ของคุณไม่รองรับการสั่งซื้อแบบหักจากบัญชีโดยตรง
รหัสข้อผิดพลาด: BLZWEBBMP00000326

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อธุรกรรมถูกปฏิเสธโดยธนาคาร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความ ปัญหาการชำระเงินทั่วไป ของเรา