บางครั้งแอพพลิเคชันจัดเก็บไฟล์ของบุคคลที่สามอาจแตกไฟล์โดยให้สิทธิ์การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง ใช้ยูทิลิตี้เอกสารสำคัญของ Apple เพื่อแยกไฟล์โดยให้สิทธิ์การใช้งานที่เหมาะสม

  1. ใช้ การค้นหา เพื่อค้นหาไฟล์ ZIP 
  2. คลิกขวาที่ ไฟล์ .zip แล้วเลือก เปิดด้วย > ยูทิลิตี้เอกสารสำคัญ

  3. ไฟล์จะถูกแยกออกมาที่ไดเรกทอรีเดียวกับไฟล์ ZIP
  4. คลิกสองครั้งที่ไฟล์เพื่อเรียกใช้แอพพลิเคชัน