นอกเหนือจากโหมด UI ตาบอดสีแล้ว ในตอนนี้คุณยังสามารถเลือกและปรับแต่งฟิลเตอร์ตาบอดสีหนึ่งในสามแบบได้แล้ว วิธีเปิดใช้งานโหมดตาบอดสี:

  1. ขณะอยู่ในเกม ให้เลือก เมนูเกม หรือกดปุ่ม Escape
  2. คลิก อินเทอร์เฟซ
  3. เลือก การเข้าถึง

หากต้องการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมให้กับส่วน UI ที่ปกติใช้สีแสดงข้อมูล ให้ดูตัวเลือก เปิดใช้งานโหมด UI ตาบอดสี หากต้องการเปิดใช้งานฟิลเตอร์ตาบอดสี ให้เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมจากเมนูดรอปดาวน์ คุณสามารถเลือกฟิลเตอร์สำหรับ ตาบอดสีแดง ตาบอดสีเขียว หรือ ตาบอดสีน้ำเงิน คุณยังสามารถปรับความเข้มของฟิลเตอร์ได้โดยใช้แถบเลื่อนปรับความเข้ม