คุณสามารถใช้ PayPal™ เป็นวิธีชำระเงินสำหรับร้านค้า Battle.net คุณจะต้องเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ก่อน จึงสามารถเพิ่มยอดคงเหลือ Battle.net ด้วย PayPal ได้

การเพิ่ม PayPal ลงในตัวเลือกการชำระเงินของคุณ

  1. ไปที่ วิธีชำระเงิน แล้วคลิก เพิ่มวิธีชำระเงินใหม่
  2. เลือก PayPal จากรายชื่อ แล้วคลิก ดำเนินการต่อไปยัง PayPal
  3. เข้าสู่ระบบบัญชี PayPal ที่มีอยู่ของคุณ หรือสร้างบัญชีใหม่
    หมายเหตุ: คุณต้องมีบัตรเครดิตที่ยังไม่หมดอายุในบัญชี PayPal ของคุณเพื่อดำเนินการชำระเงิน

PayPal จะไม่ขึ้นเป็นตัวเลือกการชำระเงินหากคุณมีบัญชี PayPal เชื่อมโยงกับบัญชี Battle.net ของคุณแล้ว

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการสร้างบัญชี PayPal ของคุณ โปรดติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า PayPal

การใช้ PayPal เพื่อเพิ่มยอด ยอดคงเหลือ Battle.net

คุณสามารถใช้ PayPal เพื่อเพิ่มยอดเงินใน ยอดคงเหลือ Battle.net สำหรับการซื้อสินค้าและบริการดิจิทัลต่างๆ ของ Battle.net ได้

  1. ไปที่หน้า เพิ่มยอดคงเหลือ
  2. เลือกจำนวนเงินที่คุณต้องการจะเพิ่ม และคลิก ดำเนินการต่อเพื่อชำระเงิน
  3. ในหน้าข้อมูลการชำระเงิน ให้เลือก PayPal จากเมนูดรอปดาวน์
  4. ยินยอมเงื่อนไขในการจำหน่ายสินค้า แล้วคลิก ดำเนินการต่อ

เมื่อการซื้อได้รับการดำเนินการแล้ว คุณจะสามารถใช้ยอดคงเหลือใหม่ใน ยอดคงเหลือ Battle.net ของคุณได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่บทความ ยอดคงเหลือ Battle.net

หมายเหตุ: PayPal อาจไม่พร้อมให้บริการในทุกภูมิภาค ถ้าคุณประสบปัญหาในการชำระเงินด้วย PayPal โปรดติดต่อหน่วยงานรัฐบาลหรือสถาบันการเงินในท้องถิ่นของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม