บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Join or Host Custom Games in Warcraft III Reforged

อัพเดตแล้ว: 1 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 258637
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • My friend can't join my custom game
  • Can't join a custom game, I get error: Failed_to_join_game 

To resolve this issue: 

  1. Close the game
  2. Navigate to your Documents folder
  3. Open your Warcraft III folder
  4. Delete or Rename your Maps folder
  5. Uninstall the Warcraft III: Reforged Beta client (if you had it)

If the problem continues, uninstall Warcraft III: Reforged and reinstall it using the Battle.net application.