สำหรับอุปกรณ์ที่เทียบเท่ากับพีซี โปรดอ่านคู่มือ การเรียกใช้การสแกนดิสก์และจัดเรียงข้อมูลของเรา

ปัญหาทั่วไปที่พบบ่อยเกี่ยวกับฮาร์ดไดรฟ์หรือ OS ใน Mac สามารถแก้ไขได้ด้วยการซ่อมแซมสิทธิ์การเข้าถึงดิสก์

สิทธิ์อนุญาตดิสก์

การซ่อมแซมสิทธิ์อนุญาตดิสก์สามารถช่วยรีเซ็ตสิทธิ์อนุญาตทั้งหมดที่อาจรบกวนการติดตั้ง การลงแพตช์ หรือการเล่นเกม

  1. ไปที่ /Applications/Utilities/ แล้วเปิด ยูทิลิตี้ดิสก์
  2. เลือกฮาร์ดไดรฟ์ที่มีเกมติดตั้งอยู่
  3. เลือกตัวเลือก การช่วยเหลือเบื้องต้น
  4. คลิกปุ่ม ซ่อมแซมสิทธิ์อนุญาตดิสก์