1. ให้เปิด ยูทิลิตี้ดิสก์ ซึ่งอยู่ในไดเรกทอรี /Applications/Utilities
  2. เลือก Macintosh HD
  3. ในมุมซ้ายล่าง ให้เช็คว่า แยกตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก อยู่ในลิสต์หรือไม่

หมายเหตุ: หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงฟอร์แมตของไดรฟ์ข้อมูล โปรดติดต่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ Apple