คุณไม่สามารถติดตั้งเกม Blizzard บน Mac ที่เปิดใช้งาน FileVault® หรือ FileVault 2 อยู่ หากต้องการปิดใช้งาน FileVault หรือ FileVault 2 ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

  1. เลือก การตั้งค่าระบบ จากเมนู Apple
  2. คลิก ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
  3. คลิกแท็บ FileVault
  4. ตรวจสอบว่ามีการเปิดใช้งาน FileVault หรือไม่ หากเปิดใช้งานอยู่ ให้คลิก ไอคอนล็อค จากนั้นกรอกชื่อและรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ
  5. คลิก ปิด FileVault

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่าน บทความฐานความรู้เกี่ยวกับ FileVault ของ Apple