ไฟล์โฮสต์ของ Windows ที่ถูกเปลี่ยนแปลงอาจกีดขวางการติดตั้งไคลเอนต์เกม หรือก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องการลงแพตช์ ไฟล์โฮสต์คือไฟล์ระบบของ Windows ที่สามรถควบคุม DNS และเปลี่ยนเส้นทาง URL หรือ IP แอดเดรสไปยังตำแหน่งอื่นได้ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบ้านโดยทั่วไปจะไม่มีไฟล์โฮสต์ที่ได้รับการดัดแปลง

การตรวจสอบการดัดแปลง

 1. กดปุ่ม Windows + R
 2. พิมพ์ %WinDir%\System32\Drivers\Etc ลงในหน้าต่างเรียกใช้ แล้วคลิก ตกลง
 3. เปิดไฟล์โฮสต์ที่จะมีชื่อว่า hosts ในโปรแกรมแก้ไขข้อความ เช่น Notepad โฮสต์จะไม่มีนามสกุลไฟล์
 4. ให้เปรียบเทียบไฟล์โฮสต์ของคุณกับค่าเริ่มต้นของ Microsoft ที่มีอยู่ในลิสต์ด้านล่าง หากไฟล์โฮสต์ของคุณแตกต่างออกไป แสดงว่าถูกดัดแปลง ให้ลบบรรทัดที่มี URL หรือแอดเดรสของ Blizzard
 5. บันทึกไฟล์

หมายเหตุ: หากไฟล์โฮสต์ของคุณมีการดัดแปลง ให้เรียกใช้การสแกนไวรัส ไวรัสและมัลแวร์สามารถดัดแปลงไฟล์โฮสต์เพื่อพยายามเปลี่ยนเส้นทางคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังเว็บไซต์ที่เป็นอันตราย

การดัดแปลงที่เป็นปัญหาและพบเห็นบ่อย

การดัดแปลงเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อเกม Blizzard หากพบการดัดแปลงดังต่อไปนี้ ให้ลบออก:

 • 127.0.0.1 eu.actual.battle.net
 • 127.0.0.1 us.actual.battle.net
 • 127.0.0.1 enGB.nydus.battle.net

การรีเซ็ตไฟล์โฮสต์ไปสู่ค่าเริ่มต้นของ Microsoft

หากต้องการรีเซ็ตไฟล์โฮสต์กลับไปเป็นแบบค่าเริ่มต้น โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. กดปุ่ม Windows + R
 2. พิมพ์ notepad ลงในหน้าต่างเรียกใช้
 3. คลิก ตกลง
 4. คัดลอกข้อความต่อไปนี้ไปยังหน้าต่าง Notepad:
  # Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp.
  #
  # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
  #
  # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
  # entry should be kept on an individual line. The IP address should
  # be placed in the first column followed by the corresponding host name.
  # The IP address and the host name should be separated by at least one
  # space.
  #
  # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
  # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
  #
  # For example:
  #
  # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
  # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
  # localhost name resolution is handle within DNS itself.
  # 127.0.0.1 localhost
  # ::1 localhost
  
 5. ในเมนู ไฟล์ ให้เลือก บันทึกเป็น พิมพ์ "hosts" (รวมเครื่องหมายคำพูด) ในช่อง ชื่อไฟล์ แล้วบันทึกไฟล์นั้นลงในเดสก์ท็อป
 6. กดปุ่ม Windows + R อีกครั้ง
 7. พิมพ์ %WinDir%\System32\Drivers\Etc ลงในหน้าต่างเรียกใช้ แล้วคลิก ตกลง
 8. แก้ไขชื่อไฟล์โฮสต์เดิมเป็น "Hosts.old"
 9. คัดลอกหรือย้ายไฟล์โฮสต์ใหม่ที่คุณเพิ่งสร้างจากเดสก์ท็อปไปยังโฟลเดอร์ %WinDir%\System32\Drivers\Etc หากคุณได้รับการแจ้งเตือนให้กรอกรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ ให้คลิก ดำเนินการต่อ