การปิดและเปิดโมเด็มและเราเตอร์ของคุณช่วยอุปกรณ์เหล่านี้รีเซ็ตและเชื่อมต่อไปยัง ISP ของคุณอีกครั้ง โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อปิดและปิดอุปกรณ์เสร็จสิ้นในการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ:

หมายเหตุ: หากโมเด็มของคุณมีการสำรองแบตเตอรี่ คุณจะต้องถอดแบตเตอรี่ออกหรือใช้ปุ่มรีเซ็ตบนโมเด็ม

  1. ปิดคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เชื่อมต่อกับโมเด็ม/เราเตอร์
  2. ปิดแล้วถอดปลั๊กโมเด็มกับเราเตอร์หากคุณใช้งานอยู่
  3. ถอดปลั๊กทิ้งไว้ 60 วินาที
  4. เสียบปลั๊กแล้วเปิดโมเด็มกับเราเตอร์ และปล่อยให้อุปกรณ์ดังกล่าวบูตจนกระทั่งไฟแสดงการเชื่อมต่อที่แผงด้านหน้าบนโมเด็มแสดงให้เห็นว่ามีการเชื่อมต่อคงที่
  5. เปิดคอมพิวเตอร์แล้วปล่อยให้คอมพิวเตอร์บูตจนเสร็จ