บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Undelivered Overwatch 2 Console Purchase

อัพเดตแล้ว: 2 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 319262
สินค้า:

ปัญหาทั่วไป

  • I purchased 1000 Overwatch coins with my Microsoft reward points and haven't received them.
  • I purchased OW coins through PSN but they don't appear in-game.
  • I bought the season pass but I didn't get it

We have received reports of delays in console purchases being delivered and are investigating. If you do not see your items delivered immediately in game, try the following troubleshooting steps:

  1. Log out of the Overwatch 2 client and back in
  2. On PC, log out of the Battle.net Desktop App and the Overwatch 2 client and then back in
  3. Reset your account password
If the above steps do not work, wait 24 hours and try again.