ขณะนี้ คุณสามารถเข้าสู่ระบบอย่างปลอดภัยเพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่รองรับการเข้าสู่ระบบด้วย Blizzard ได้ง่ายขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น คุณจะควบคุมได้ว่าจะแชร์ข้อมูลใดในบัญชี Blizzard กับเว็บไซต์ภายนอก

ฟังก์ชันดังกล่าวทำงานดังนี้:

 1. ในเว็บไซต์ใดก็ตามที่ใช้ฟังก์ชันนี้ ให้เลือกการเข้าสู่ระบบด้วย Blizzard
 2. หากจำเป็น ให้เข้าสู่ระบบบัญชี Blizzard ของคุณ
 3. คุณจะเห็นว่าเว็บไซต์ดังกล่าวจะร้องขอสิทธิ์อนุญาตพิเศษใด (ถ้ามี) คุณสามารถปิดการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะเจาะจงได้หากต้องการ
 4. กด ตกลง เพื่ออนุญาตให้มีการเข้าถึงแอพหรือเว็บไซต์ได้
 5. ระบบจะนำคุณเข้าสู่แอพหรือเว็บไซต์เดิม
 6. Blizzard จะจดจำสิทธิ์อนุญาตที่คุณมอบให้แก่แอพนี้เป็นเวลา 30 วัน ในครั้งต่อไปที่คุณต้องเข้าสู่ระบบ เพียงแค่เลือกการเข้าสู่ระบบด้วย Blizzard แล้วคุณก็จะดำเนินการอื่นๆ ต่อได้!

Blizzard อาจขอให้คุณมอบสิทธิ์อนุญาตให้แอพหรือเว็บไซต์อีกครั้งด้วยเหตุผลหลายประการ:

 • การอนุมัติสิทธิ์จะมีอายุเพียง 30 วัน หลังจากนั้น Blizzard จะขอให้คุณยืนยันอีกครั้งว่าแอพพลิเคชันดังกล่าวสามารถเข้าถึงข้อมูลบัญชีที่เลือกไว้ก่อนนี้ได้
 • แอพพลิเคชันหรือเว็บไซต์ดังกล่าวอาจเพิ่มสิทธิ์อนุญาตเพิ่มเติมไปก่อนแล้ว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจาก Blizzard คุณต้องมอบสิทธิ์อนุญาต
 • แอพพลิเคชันหรือเว็บไซต์ดังกล่าวอาจต้องการสิทธิ์อนุญาตมากกว่าที่คุณได้ให้ไว้แต่เดิม หากเป็นเช่นนั้น ระบบจะนำคุณไปยัง Blizzard เพื่อเข้าสู่ระบบ หากคุณเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว Blizzard จะแสดงลิสต์ของสิทธิ์อนุญาตที่ระบบกำลังร้องขอ ตัวอย่างเช่น ระบบอาจขอสิทธิ์อนุญาตเพื่อดูรายชื่อตัวละครใน WoW ของคุณเพื่อให้เว็บไซต์หรือแอพสามารถแสดงตัวละครใน WoW ของคุณได้

ความปลอดภัย

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนที่คุณสามารถใช้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชี Blizzard ของคุณปลอดภัยเมื่อทำการเข้าสู่ระบบด้วย Blizzard:

 • ให้ตรวจสอบว่าเว็บไซต์เข้าสู่ระบบระบุว่า https://battle.net หรือไม่
 • หากไม่แน่ใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวปลอดภัยหรือไม่ ให้เปิดหน้าต่างใหม่แล้วเข้าเว็บไซต์ Battle.net จากนั้นเข้าสู่ระบบแล้วกลับไปที่เว็บไซต์ภายนอก หากเว็บไซต์ดังกล่าวปลอดภัย คุณจะสามารถเข้าถึงเว็บไซต์นั้นได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ เนื่องจากคุณได้เข้าสู่ระบบเข้าสู่ Blizzard อยู่แล้ว

ผู้ใช้สามารถควบคุมว่าจะแชร์ข้อมูลใดกับเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันภายนอก เมื่อเข้าสู่ระบบแอพพลิเคชันเป็นครั้งแรกหรือมอบสิทธิ์อนุญาตให้แก่แอพพลิเคชันอีกครั้ง คุณสามารถเลือกว่าจะให้แอพพลิเคชันเหล่านั้นเข้าถึงข้อมูลใดได้ในหน้าต่างป๊อปอัพ การเข้าสู่ระบบด้วย Blizzard

หากต้องการเพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลจากแอพพลิเคชัน:

 1. ให้เข้าสู่ระบบเข้าสู่เว็บไซต์ บัญชี Blizzard 
 2. เลือก การเชื่อมต่อ
 3. เลือก แอพพลิเคชันที่ได้รับอนุญาต คุณจะเห็นรายชื่อแอพพลิเคชันและสิทธิ์ต่างๆ ที่คุณได้อนุมัติแก่แอพพลิเคชันเหล่านั้น
 4. ค้นหาและลบแอพพลิเคชันที่คุณต้องการเพิกถอนสิทธิ์

หากต้องการดัดแปลงสิทธิ์อนุญาตที่คุณได้มอบให้แก่แอพพลิเคชัน:

 1. ให้เข้าสู่ระบบเข้าสู่เว็บไซต์ บัญชี Blizzard 
 2. เลือก การเชื่อมต่อ
 3. เลือก แอพพลิเคชันที่ได้รับอนุญาต คุณจะเห็นรายชื่อแอพพลิเคชันและสิทธิ์ต่างๆ ที่คุณได้อนุมัติแก่แอพพลิเคชันเหล่านั้น
 4. ค้นหาและลบแอพพลิเคชันที่คุณต้องการดัดแปลง
 5. กลับไปที่เว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นแล้วเข้าสู่ระบบอีกครั้งโดยใช้การเข้าสู่ระบบด้วย Blizzard
 6. จากนั้นให้มอบสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลแก่แอพพลิเคชั่นที่คุณต้องการแชร์ข้อมูลด้วยเท่านั้น

ผู้พัฒนา

หากคุณเป็นผู้พัฒนาและต้องการเพิ่มการเข้าสู่ระบบด้วย Blizzard ลงในเว็บไซต์ของคุณ ให้ไปที่ เว็บไซต์ผู้พัฒนา Blizzard