PayU คือผู้ให้บริการการดำเนินการชำระเงินที่ให้คุณสามารถชำระเงินด้วยสกุลเงินที่ใช้ในประเทศของคุณได้ในหลากหลายวิธี เฉพาะผู้เล่นในประเทศในภูมิภาคละตินอเมริกาบางประเทศเท่านั้นที่สามารถชำระเงินด้วยวิธีนี้ได้ โปรดติดต่อ PayU เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมหรือภาษี

หมายเหตุ: PayU สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์และบริการจำนวนมาก ระบบจะแสดงว่าใช้ PayU ได้หรือไม่เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนชำระเงิน

การซื้อเวลาเล่นเกมที่จำกัด

หากต้องการซื้อเวลาเล่นเกมที่จำกัดด้วย PayU โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  • เข้าไปที่ ร้านค้า
  • เลือก World of Warcraft ทางด้านซ้ายมือ
  • เลือก บริการเกม ข้างใต้ตัวกรอง
  • เลือก เวลาเล่นเกม ที่ปรากฏในแถวสุดท้ายของรายการ

ข้อกำหนดและข้อจำกัด

  • ตัวเลือกการชำระเงินกับ PayU ไม่สามารถใช้ได้กับ Gear Store ของ Blizzard
  • การทำรายการกับ PayU อาจใช้เวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 วันทำการเพื่อให้ดำเนินการเสร็จสิ้นหลังจากชำระเงินหรือฝากเงิน โดยขึ้นอยู่กับวิธีที่เลือก