คุณสามารถใช้ส่วนควบคุมสำหรับผู้ปกครองเพื่อปรับตารางเวลาเล่นเกมของบุตร กำหนดขีดจำกัดเวลาเล่นเกมสำหรับ World of Warcraft® StarCraft® II, StarCraft®: Remastered, Overwatch®, Heroes of the Storm®, Hearthstone®, และสร้างรายงานการเล่นเกมทุกสัปดาห์

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงขีดจำกัดที่คุณกำหนดไว้ในภายหลังได้ที่แดชบอร์ดของส่วนควบคุมสำหรับผู้ปกครอง หากคุณต้องการลบส่วนควบคุมสำหรับผู้ปกครอง คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า

ขีดจำกัดเวลาเล่นเกม

คุณสามารถกำหนดขีดจำกัดเวลาว่าบุตรของคุณสามารถเล่นเกมได้นานเท่าใดเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือทั้งสองแบบ คุณยังสามารถกำหนดตารางเวลาเองได้ เมื่อเล่นเกมไปจนถึงขีดจำกัดเวลาที่ได้กำหนดไว้ก่อนหน้า ระบบจะไม่อนุมัติให้เข้าเล่นเกม

หากต้องการกำหนดขีดจำกัดเวลาเล่นเกมในหน้า ส่วนควบคุมสำหรับผู้ปกครอง:

 1. ให้ทำเครื่องหมายที่ ขีดจำกัดรายวัน/สัปดาห์เพื่อ…
 2. ใส่ขีดจำกัดรายวันหรือรายสัปดาห์สำหรับเกม
 3. คลิก บันทึกการตั้งค่า

ขีดจำกัดเวลาจะใช้ได้กับตัวละครทุกตัวในบัญชี เวลาเล่นเกมสำหรับตัวละครใดก็ตามจะนับไปจนถึงขีดจำกัดรายวันและรายสัปดาห์

 • ขีดจำกัดรายวันจะเริ่มที่ 05:00:00 น. และสิ้นสุดที่ 04:59:59 น. ในเขตเวลาที่คุณเลือก
 • ขีดจำกัดรายสัปดาห์จะเริ่มที่ 05:00:00 น. ในวันอาทิตย์และสิ้นสุดที่ 04:59:59 น. ในวันอาทิตย์ถัดไป
 • ขีดจำกัดเวลาจะเริ่มขึ้น 30 นาทีหลังจากผู้เล่นได้เข้าสู่ระบบหน้าจอรายชื่ออาณาจักรหรือเลือกตัวละคร

รายงานเวลาเล่นเกม

คุณจะได้รับอีเมลรายงานเวลาเล่นเกมโดยมีข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณเวลาที่บุตรของคุณเล่น World of Warcraft ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา คุณไม่ต้องกำหนดตารางเวลาหรือขีดจำกัดเวลาเพื่อรับรายงานเวลาเล่นเกม

หากต้องการรับรายงานเวลาเล่นเกม:

 1. ให้ยืนยันเขตเวลาของคุณ
 2. ทำเครื่องหมายที่ ส่งรายงานเวลาเล่นเกมสำหรับบัญชี Blizzard นี้ไปยัง...
 3. คลิก บันทึกการตั้งค่า

คุณจะได้รับอีเมลยืนยันในที่อยู่อีเมลของส่วนควบคุมสำหรับผู้ปกครอง รายงานจะเริ่มในสัปดาห์ถัดไป

ตารางเวลา

ตารางเวลาแบบกำหนดเองจะช่วยให้คุณจัดการวันและเวลาที่บุตรของคุณสามารถเล่นเกมได้ ขีดจำกัดเวลาจะทำงานร่วมกับตารางเวลาเหล่านี้

หากต้องการกำหนดตารางเวลาแบบกำหนดเอง:

 1. ให้ทำเครื่องหมายที่ เปิดใช้ตารางเวลาเล่นเกม
 2. คลิกและลากช่วงเวลาในตารางเวลาเพื่อเลือกเวลาที่ให้เล่นเกมได้ หรือเลือกเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
 3. คลิก บันทึกการตั้งค่า

ตารางเวลาจะมีผลภายใน 30 นาทีหลังจากบันทึก หากบุตรของคุณกำลังเล่นเกมเมื่อคุณบันทึกการเปลี่ยนแปลง พวกเขาต้องออกจากระบบก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผล

ตารางเวลาเล่นเกมจะใช้ได้กับตัวละครทุกตัวในบัญชี World of Warcraft หากคุณกำหนดตารางเวลา จะไม่มีตัวละครใดสามารถเข้าสู่ระบบในช่วงเวลาที่ถูกบล็อกไว้ได้