การลดการตั้งค่ากราฟิกในเกมให้ต่ำลง อาจแก้ปัญหาด้านประสิทธิภาพและกราฟิกต่างๆ ได้ หากต้องการทำเช่นนั้น ให้เปิดเมนูหลักของเกมและตั้งค่าคุณภาพกราฟิกของคุณไปที่ ต่ำ โดยใช้ดรอปดาวน์หรือแถบเลื่อน หากคุณยังพบปัญหาการเล่นเกมช้า ให้ปิดเสียงในเกมและเพลงทั้งหมดจากเมนูตัวเลือก

หากคุณพบว่าประสิทธิภาพการเล่นเกมดีขึ้นหลังตั้งค่าเหล่านี้ ให้ลองเพิ่มหรือเปิดใช้งานอีกครั้งทีละรายการเพื่อระบุปัญหา เมื่อคุณพบการตั้งค่า หรือชุดการตั้งค่าร่วมใดๆ ที่ทำให้ประสิทธิภาพลดลงแล้ว ให้ปิดใช้งานการตั้งค่าเหล่านั้น