บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

WoW Character Stuck - Unable to Move

อัพเดตแล้ว: 1 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 32275
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I am stuck in the terrain and I don't have the Hearthstone
  • I can't leave the zone and I'm stuck here 
  • I am unable to move my character

Try these steps to resolve the issue in-game:

  1. Click on the ? icon to bring up the Game Menu
  2. Click on Help
  3. Click on Character Stuck!
  4. You will have the option to Use Your Hearthstone (if not on cooldown) or Teleport to Graveyard
Use the self-service option to move your character. This will often resolve the issue. 

This procedure will not open a ticket. If you find that your character is still stuck after attempting Auto Unstuck, please contact Customer Support.