หากต้องการติดตั้งไดรเวอร์และไฟล์ใหม่สำหรับบิลด์ OS X ล่าสุด ให้ดาวน์โหลด การอัพเดตคอมโบ การอัพเดตคอมโบจะติดตั้งไดรเวอร์และไฟล์ทั้งหมดใหม่ ตั้งแต่บิลด์ที่ให้บริการแรกสุดจนถึงบิลด์ที่ให้บริการล่าสุดสำหรับรีลีสอ้างอิง (เช่น 10.7.x ถึง 10.7.3)

คุณสามารถค้นหาการอัพเดตคอมโบล่าสุดได้ที่ หน้าการสนับสนุนของ Apple