โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ หากคุณได้รับข้อความผิดพลาดในขณะที่ทำการซื้อ เพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บเงินหลายครั้ง หรือการระงับการชำระชั่วคราว อย่าพยายามทำการสั่งซื้อซ้ำๆ

หมายเหตุ: หากใบแจ้งหนี้ของคุณแสดงการเรียกเก็บเงินจาก Blizzard ที่คุณไม่ได้อนุมัติ โปรดอ่านบทความ การใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตโดยไม่ได้รับอนุญาต

  • ติดต่อบริษัทบัตรเครดิตของคุณเพื่อดูว่าบริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ไม่สำเร็จหรือไม่ และดูสถานะบัญชีของคุณ
  • ตรวจสอบ รหัสยืนยันบัตร (CVV)  ของคุณและตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ และประเทศที่คุณอยู่ที่ระบุไว้ในบัญชี Blizzard ของคุณตรงกับที่อยู่ในการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของคุณ
  • ตรวจสอบวิธีการชำระเงินที่บันทึกไว้ของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีวิธีการใดที่หมดอายุ
  • หากคุณใช้บัตรเครดิตแบบเติมเงิน ให้ลงทะเบียนบัตรทางออนไลน์ก่อนจะใช้งาน โปรดติดต่อผู้ออกบัตร หากคุณมีปัญหาในการลงทะเบียน
  • ใช้บัตรที่มีที่อยู่ในการเรียกเก็บเงินภายในภูมิภาคของคุณ บัตรที่อยู่นอกภูมิภาคของคุณจะถูกปฏิเสธจากระบบของเรา