แอพ Battle.net ของ Blizzard จะจัดการเรื่องความเข้ากันของระบบปฏิบัติการโดยอัตโนมัติ หากคุณตั้งค่าให้แอพหรือเกมทำงานในโหมดความเข้ากัน (Compatibility Mode) ด้วยตนเอง โปรดปิดใช้งานโหมดความเข้ากัน เนื่องจากการตั้งค่าดังกล่าวอาจทำให้การแก้ไขปัญหาทางเทคนิคซับซ้อนมากขึ้น

  1. ไปยังไดเร็กทอรีของคุณที่ติดตั้งแอพ Battle.net ของ Blizzard (ค่าเริ่มต้น: C:\Program Files (x86)\Blizzard App)
  2. คลิกขวาที่ไฟล์ Battle.net.exe แล้วเลือก คุณสมบัติ
    หมายเหตุ: หากคุณต้องการปิดการใช้งานโหมดความเข้ากันของไฟล์เกม ให้เลือก เปิดใน Explorer จากเมนู ตัวเลือก จากนั้นเปิดโฟลเดอร์เกมเพื่อค้นหาไฟล์ที่คุณต้องการแก้ไข
  3. เลือกแท็บ ความเข้ากันได้
  4. ยกเลิกการทำเครื่องหมายที่ เรียกใช้โปรแกรมนี้ในโหมดที่เข้ากันได้สำหรับ:
  5. คลิก นำไปใช้ แล้วคลิกตกลง