คำขอที่เปิดไว้กับฝ่ายสนับสนุนลูกค้าหายไป

อัพเดตแล้ว: 2 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 33883
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

ฉันหาคำขอที่ส่งไปไม่พบ

ถ้าคุณหาคำขอรับบริการของคุณไม่พบ ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังดูคำขอรับบริการในภูมิภาคที่ถูกต้อง หากไม่ถูกต้อง ให้เปลี่ยนภูมิภาคในดรอปดาวน์ ภูมิภาค ที่ด้านบนของหน้า สรุปคำขอรับบริการ
  2. หากคำขอรับบริการไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ เป็นเวลา 30 วัน คำขอนั้นจะถูกเก็บถาวรโดยอัตโนมัติ คุณสามารถดูคำขอที่ถูกเก็บถาวรได้ด้วยการเลือก ดูคำขอทั้งหมด
  3. หากไม่เห็นหน้าสรุปคำขอ คุณอาจพลาดขั้นตอนสุดท้ายไป ให้ส่งคำร้องไปยังฝ่ายสนับสนุนลูกค้า