บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Console Players Can't Post on Overwatch Forums

อัพเดตแล้ว: 5 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 34316
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Getting error "Starter Edition accounts do not have the ability to create posts or use the rating buttons."
  • "New Topic" button is grayed out when I attempt to post on the Overwatch forums, but I own a copy of Overwatch on console.

Console players need to link their PlayStation Network or Xbox Live account to a Blizzard account before they can post on the Overwatch forums.

Additionally, you can't post on our forums if your Parental Controls settings block posting.

If you have already linked your console account, try clearing your internet browser's cache, cookies, and browsing history to solve this issue. If that doesn't work, update your browser or try a different one.