แม้ว่าคุณจะสามารถเล่นเกม Blizzard ได้ผ่านเครือข่ายหลายประเภท บางเครือข่ายก็มีประสิทธิภาพมากกว่าเครือข่ายอื่น

โดยมาตรฐานแล้ว เราให้ความช่วยเหลือเฉพาะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย ซึ่งคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับโมเด็มหรือเราเตอร์ของคุณโดยตรงเท่านั้น สำหรับเครือข่ายประเภทอื่นๆ เราสามารถให้คำแนะนำบางอย่างได้ แต่ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาแรกคือการเปลี่ยนไปใช้การเชื่อมต่อแบบใช้สาย