คุณจะต้องติดต่อ PayU โดยตรงเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับบัญชี PayU เช่น ปัญหาเรื่องการเข้าสู้ระบบ รหัสผ่าน การเข้าใช้งาน หรือการฝากเงิน

PayU ไม่มีบริการสนับสนุนทางโทรศัพท์ หากคุณมีปัญหาที่ต้องติดต่อ PayU เพื่อขอความช่วยเหลือ คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้โดยใช้เว็บฟอร์มขอความช่วยเหลือ

ก่อนติดต่อขอความช่วยเหลือจาก PayU โปรดอ่าน บทความการสอบถามทั่วไป และบทความปัญหาการชำระเงิน เพื่อช่วยแก้ปัญหาของคุณ