ส่วนควบคุมสำหรับผู้ปกครองอนุญาตให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองเปิดหรือปิดการซื้อในเกมสำหรับเกมของ Blizzard (เช่น การ์ด Hearthstone ฮีโร่และสกินใน Heroes of the Storm หรือสัตว์เลี้ยงและพาหนะจากร้านค้า World of Warcraft)

หากต้องการใช้คุณลักษณะนี้ อันดับแรกคุณต้องตั้งค่าส่วนควบคุมสำหรับผู้ปกครองให้กับบัญชี บัญชี Blizzard ของคุณ 

ถ้าบัญชีของคุณมีการบล็อกการซื้อในเกม คุณจะเห็นข้อผิดพลาดแบบนี้เมื่อคุณพยายามซื้อสินค้าภายในเกม:

การซื้อในเกมของบัญชีนี้ถูกบล็อกโดยส่วนควบคุมสำหรับผู้ปกครอง

หมายเหตุ: ส่วนควบคุมสำหรับผู้ปกครองของ Blizzard จะไม่นำไปใช้กับการซื้อที่เกิดขึ้นใน Hearthstone™ บนอุปกรณ์มือถือ หากต้องการควบคุมการซื้อบนมือถือ ให้ตั้งค่าการจำกัดในอุปกรณ์ของคุณ

หากต้องการเปิดและปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. เข้าสู่ระบบไปยังบัญชี Blizzard ของคุณ
  2. คลิก รายละเอียดบัญชี จากนั้นเลือก ส่วนควบคุมสำหรับผู้ปกครอง
  3. เลือก จัดการส่วนควบคุมสำหรับผู้ปกครอง
  4. ป้อนอีเมลแอดเดรสของส่วนควบคุมสำหรับผู้ปกครอง และคลิก ส่งอีเมลส่วนควบคุมสำหรับผู้ปกครอง
  5. ตรวจดูอีเมลของคุณเพื่อดูข้อความจาก Blizzard Entertainment และทำตามขั้นตอนที่ระบุเพื่อเข้าถึงส่วนควบคุมสำหรับผู้ปกครองของคุณ
  6. ในแดชบอร์ดการควบคุมโดยผู้ปกครอง ภายใต้ การตั้งค่าการซื้อ ให้ทำเครื่องหมายหรือยกเลิกการทำเครื่องหมายในช่อง อนุญาตให้ซื้อสินค้าในเกมได้