บทความอาจยังไม่ถูกอัพเดต คุณสามารถดูบทความเวอร์ชันล่าสุดได้ที่นี่

Diablo II Compatibility Issues and Workarounds

อัพเดตแล้ว: 6 วัน ก่อน
รหัสบทความ: 34726
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

 • Diablo II won't load.
 • Error: "This program has known compatibility issues" when starting up Diablo II

ไม่มีการสนับสนุนสำหรับเกมนี้ในภาษาไทย

Follow these steps to resolve any compatibility issues you may experience.

 1. Run the game in Administrator Mode to address many installation, patching, networking, and start-up errors.
 2. Make sure the game is patched to the latest version.
 3. If the above steps don't work, try running the game in windowed mode:
  1. Right-click the Diablo II icon and click Properties
  2. Click the Shortcut tab
  3. Add -w to the end of the Target. For example: "C:\DiabloII\Diablo II.exe" -w

Tried everything here?

If you have tried all of these steps and still require assistance, please visit our Technical Support Forum or contact us.