บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Overwatch Crashing at Startup

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 34742
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

 • Overwatch crashes on Startup
 • Launch OW, crashes immediately
 • Opening Overwatch causes an instant crash

Before attempting the troubleshooting below, make sure your computer meets the Overwatch System Requirements. If you experience a computer crash with a blue or black screen error, if your computer locks up and becomes unresponsive, or if your computer automatically restarts, use our Blue Screen article instead.

If your system meets these requirements, follow the steps below to resolve the issue:

 1. Update your drivers and operating system to resolve any compatibility issues.
 2. Close all other applications to resolve software conflicts and free up resources.
 3. Run the repair tool to repair any damaged game files.
 4. Set your components to factory default speeds to resolve crashes due to overclocking.
 5. Changes to the software settings on your video card drivers may cause crashes or performance issues. Reset your video driver settings to correct this problem.
 6. Overheating can cause performance issues, game crashes, and full computer lockups. Check for overheating components.
 7. Run ScanDisk and defragment your hard drive to try to repair any bad sectors.
  Note: Do not defragment a Solid State Drive (SSD).
 8. Check your power management settings and make sure they're set to High Performance.
 9. Run the Memory Diagnostic Tool to fix any errors in your computer's physical memory.

Tried everything here?

If you have tried these steps and still require assistance, please visit our Technical Support Forums or contact us.