บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Cannot Install Lord of Destruction

อัพเดตแล้ว: 9 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 35630
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Error: "Diablo II Required"
  • Error: "Please install Diablo II before installing Lord of Destruction"
  • I am asked to buy Diablo II, but I already have it installed

Lord of Destruction (2001) is an expansion and requires that Diablo II (2000) is installed first.

Diablo II: Resurrected does not include Diablo II (2000) or Lord of Destruction (2001). The original games must be purchased separately.