บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Incorrect Competitive Play Ranking

อัพเดตแล้ว: 7 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 42743
สินค้า:

ปัญหาทั่วไป

  • My Skill Rating is lower than my friend
  • My skill rating in Overwatch is lower than it should be
  • I didn't get as much rating as I should in Overwatch
  • I finished my placement games and my rating is below what I expected

Customer Support is unable to make manual adjustments to Competitive Play rankings in Overwatch. Please submit a Bug report for any issues you may encounter.