ข้อผิดพลาด PayPal 10201

อัพเดตแล้ว: 2 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 42963
สินค้า:

ปัญหาทั่วไป

ข้อตกลงการเรียกเก็บเงินถูกยกเลิก
รหัสข้อผิดพลาด: 10201

หากคุณพบข้อผิดพลาดนี้ ให้คุณเชื่อมโยงบัญชี PayPal ที่เกี่ยวข้องกับ โปรไฟล์การเรียกเก็บเงิน ของคุณเพื่ออนุญาตให้บัญชี Battle.net ของคุณได้รับการอนุมัติในการใช้ PayPal อีกครั้ง

หากคุณยังคงพบข้อผิดพลาดดังกล่าวอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ PayPal เพื่อขอความช่วยเหลือ