บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Battle.net Desktop Application Keeps Asking for Password

อัพเดตแล้ว: 3 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 43016
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

 • After the Authenticator prompt, the app asks me to enter my password again
 • After entering my credentials, the app goes back to "Please enter your password"

If you have selected to Appear Offline:

 1. Launch the Battle.net App
 2. Click on the Settings icon in the login screen
 3. Select Use Last Status

​If you have a mobile Battle.net Authenticator attached to your account:

 1. Login to your Account Management Security Settings
 2. Click Disable next to "Always require authenticator for login"
 3. Resync the Authenticator

Advanced Troubleshooting

 1. Delete the Battle.net Tools folder to automatically rebuild outdated or corrupt files.
 2. Update or temporarily uninstall any security programs, which may mistakenly identify the login module as a security threat.
 3. Uninstalling and reinstalling the Battle.net App may resolve rare launcher issues.